Busan Citizens Park

Location
73, Simingongwon-ro, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea
Year
2014