Busan Haeundae Vega

Location
1322, Jwa-dong, Haeundae-gu, Busan, South Korea
Year
2015