Goseong Ongojishin

Location
1116, Danghangman-ro, Hoehwa-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do, South Korea
Year
2013